Najnowsze plany na budowę portu kontenerowego

Najnowsze plany na budowę portu kontenerowego

Najnowsze plany na budowę portu kontenerowego

Plany na budowę portu kontenerowego

Pomimo tego że obecnie na rynkach światowych pojawił się spory kryzys wiążący się z kontenerowymi przewozami, to kolejne porty w naszym kraju poważnie rozważają zaczęcie inwestycji w tym kierunku. Jako wzór do naśladowania jest tutaj port DTC w Gdańsku, jaki pomimo istniejącego kryzysu sporo powiększył w minionym roku ogólny tonaż obsłużonej drobnicy, i ma w swoich planach kolejne pokaźne inwestycje w celu usprawnienia obsługi. Wszystko wskazuje na to, że na wybudowanie kontenerowego portu bardzo dużą ochotę ma Świnoujście. Być może może to być pójście za ciosem, bo w końcu na ukończeniu jest tam ogromna inwestycja obejmująca terminal gazu, tak czy inaczej już w październiku poprzedniego roku zaczęto poszukiwać partnera, który chciałby zainwestować w samą budowę a następnie zaczął zarządzać terminalem, który uruchomił. Póki co są to jedynie przymiarki i plany, osoby z zarządu portu póki co na razie odmawiają wszelkich komentarzy. Ale działania, które zostały poczynione, to znaczy zaczęcie szukania inwestora świadczą wyraźnie o tym, że do projektu tego w samym Świnoujściu podchodzi się z dużą powagą.Dużo będzie wskazywać na to, że planowany terminal będzie zlokalizowany po wschodniej stronie nowego falochronu. Na dzień dzisiejszy znajduje się tam plaża, jednak jeśli projekt wystartuje to wyłączona ona zostanie z turystyki. Tak jak już było wspomniane, władze portu na razie odmawiają jakichkolwiek komentarzy o tym wszystkim, jednak w ZMPSiS już od dwóch lat realizowane są prace przygotowawcze do budowy. Jak informują miejscowe źródła głównym inwestorem będzie firma z Chin lub Korei, a wszystko będzie szacowane na ponad dwa miliardy złotych. Jednak żeby dało się wystartować z robotami, konieczne jest uzyskanie zgody Rady Miasta, a także wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu. Jeżeli nie wystąpią przy tym żadne kłopoty i projekt zostanie zaakceptowany, to po zbudowaniu wszystkiego planowany jest przeładunek około miliona kontenerów w skali roku, co daje około osiemset tirów na dzień. A samo Świnoujście będzie mogło wtedy dołączyć do coraz liczniejszego grona krajowych portów, mających możliwość rozładunku standardowych kontenerów.