Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na statek

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na statek

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na statek

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Urzędy zajmujące się morskimi przepisami zaczynają przykładać coraz większą rolę na sprawy bezpieczeństwa. Już od połowy bieżącego roku w życie będą wchodzić prawne regulacje wiążące się z dokładną kontrolą ciężaru załadowanych kontenerów. Zgodnie z nimi całkowity obowiązek przeprowadzenia tego sprawdzenia spoczywa na nadawcy ładunku, i odbywało się będzie zanim się wszystko załaduje ma statek. Nad przepisami dokładnie pracowano już w roku 2014, lecz sam problem widziano już znacznie wcześniej, ale z różnych powodów nie udało się tego rozwiązać. Nowe wytyczne wskazują że każdy kto będzie nadawał kontener jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia jego wagi i zadeklarowania przewoźnikowi i terminalowi. wprowadzony także został zakaz wysyłki kontenerów, które nie zostały zweryfikowane. Sugeruje się na dzień dzisiejszy dwa sposoby sprawdzania, więc będą tu możliwości wybrania bardziej pasującego. Pierwszym sposobem będzie ważenie kontenera, który jest już wypełniony przy wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu, a drugi to sprawdzenie masy wszystkich przedmiotów i dodanie do tego wagi samego kontenera.

Kłopot z niepoprawnym podawaniem wag był znany już od dawna, i długiego czasu sprawiało to duże niebezpieczeństwo. Do ładowni pojedynczego kontenerowca jednorazowo może wejść nawet do dwudziestu tysięcy jednostek. Przy takiej liczbie niewielkie nawet odchylenia zadeklarowanej wagi w stosunku do rzeczywistej spowodować mogą dużo problemów w czasie płynięcia. Już niejednokrotnie zdarzały się przypadki zapadania się kontenerów, problemy ze stabilnością statków czy także wypadki śmiertelne wśród pracujących tam ludzi. W skrajnym przypadku, przy dużych odchyleniach między rzeczywistą a deklarowaną wagą może nawet dość do przechyłu i zatopienia jednostki, co już kilkukrotnie w przeszłości się już wydarzyło. Z tego też powodu morska branża z dużą radością przyjęła wprowadzone zmiany, mimo że wiązać się one będą z nieco większą pracą. Na szczęście zdecydowano się postawić w pierwszej kolejności na sprawy bezpieczeństwa, a nie na zyski za wszelką cenę. Przez to można mieć nadzieję, że sytuacje które występowały dawniej już się więcej nie zdarzą.