Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie będzie miał żadnej szansy na rozwój, jeżeli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednio przepustowe komunikacyjne trasy, i to nie tylko samochodowe lecz i pociągowe. W chwili aktualnej kolejowa infrastruktura pozostawia naprawdę sporo do życzenia, szczególnie na terenie portów jeszcze pozostało sporo do wykonania w tej kwestii. Jeśli chodzić będzie o rejon Trójmiasta, to w tym przypadku dużo korzystniej będzie pod tym względem wypadał Gdański Port. Na początku bieżącego roku została oddana do użytkowania linia 226 między Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym. Oprócz tego w trakcie budowy jest drugi tor tej trasy, dzięki czemu już od września składy jeździć będą mogły w obie strony, z przepustowością nawet do dwustu pełnych składów w ciągu doby. Plany są jeszcze większe, ponieważ zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Portu Gdańskiego przepustowość modernizowanej linii będzie większa od obecnej sześciokrotnie. Dlatego też już w chwili obecnej wykonywanych jest parę istotnych projektów, mających pomóc w realizacji tych zamierzeń, a kilka następnych jest na etapie projektowania, konsultacji czy gromadzenia koniecznej dokumentacji.

Równie spory zakres prac prowadzony jest w porcie w Gdyni. Przede wszystkim port ten zamierza dostosować swoją infrastrukturę do standardów sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na możliwość obsługiwania znacznie dłuższych oraz cięższych składów niż aktualnie, bo aż do 740 metrów długości. Wykonana równocześnie porządna przebudowa systemów sterujących przyczyni się z kolei do znacznego wzrostu bezpieczeństwa, a jednocześnie poprawi płynność przejazdów w samym porcie. Jednym z dużych projektów, jakie naprawdę by mogły na długie lata poprawić stan połączeń kolejowych na terenie Gdyni, jest przebudowa dwóch linii które przebiegają przez tę miejscowość. Aktualnie linie posiadają jedynie po pojedynczym torze, a poza tym nie są zelektryfikowane, tak więc oba te obszary byłyby do realizacji. Na dzień dzisiejszy projekt ten jest w fazie studium wykonalności, a po ukończeniu tego etapu można będzie przedstawić najlepsze pomysły i rozwiązania. Szacowany koszt to około 1,6 miliarda złotych, a szacowany termin ukończenia w roku 2021.