Plany rozwojowe transportu multimodalnego w najbliższych latach

Rozwojowe plany transportu intermodalnego w naszym kraju

Kombinowany transport cieszy się coraz większym zainteresowaniem w naszym kraju. Polega on na tym, że cały łańcuch dostawy realizowany jest kilkoma różnymi sposobami, ale całość odbywa się w wygodny i sprawny sposób dla odbiorcy końcowego. Plany rozwojowe transportu intermodalnego w najbliższych latachRozwój tego rodzaju transportu to jeden z ważniejszych priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co można było wywnioskować po przeczytaniu listu, jaki napisany został do uczestników organizowanego w gdańskim centrum konferencyjnym IV Forum Transportu Multimodalnego. Bardzo ważnym projektem, które podjęto jest uzyskanie w ciągu czterech lat udziału transportu w wysokości 6 procent w całościowym kolejowym transporcie. Ocenia się, że aktualnie poziom ten będzie wynosił niecałe pięć, lecz dynamiczny wzrost może dawać duże nadzieje na to, że planowany cel będzie osiągnięty. Na dzień dzisiejszy rynek tego transportu jest już dość stabilny, ale jego rozwój cały czas trwa. Cały czas prowadzi PKP Cardio, z udziałem blisko 50 procent, ale Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA cały czas uzyskać większe udziały.

Ażeby jednak planowane cele udało się uzyskać niezbędne będzie nie tylko większe zainteresowanie odbiorców, lecz również odpowiednia infrastruktura techniczna. Z tego też powodu w planowanych pracach na parę najbliższych lat zostało umieszczonych wiele inwestycji które się wiążą z rozwojem i modernizacją systemu kolejowego. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Kolejowego, który został przyjęty we wrześniu minionego roku, przez najbliższe siedem lat planowane jest wydanie blisko siedemdziesiąt miliardów, z czego prawie dwie trzecie pochodzi z unijnych środków. To właśnie w tym roku jest planowane ukończenie prac modernizacyjnych wszystkich istotnych odcinków transportowych szlaków, przez co powstać powinna nowoczesna sieć o wysokich parametrach technicznych. Poza tym sporo pieniędzy jest dedykowane na wyposażenie i budowę centrów logistycznych oraz terminali, a także na nowy tabor. Jest również w planach zmniejszenie stawek za dostęp do kolejowych sieci dla przewoźników oferujących intermodalny transport, po przeprowadzeniu niezbędnych prac legislacyjnych byłoby to jak najbardziej możliwe.